Seks en/of kerk

Recensie van Rimmer Mulder, Seks en de kerk. Hoe Nederland zijn kuisheid verloor (2013). Atlas Contact, 239 pag.  [yasr_overall_rating size=”small”]

Kaft Mulder, Seks en de kerkDe schrijver

Rimmer Mulder (1948) is een doorgewinterd journalist. Hij werkte naar eigen zeggen ‘twaalf vormende jaren’ voor Trouw. Maar bekend is hij vooral van de Leeuwarder Courant; hij was er maar liefst tweeëntwintig jaar hoofdredacteur. Mulder komt uit een gereformeerd (synodaal) gezin in Drachten, waar hij als hbs’er aan den lijve meemaakte hoe de seksuele revolutie door het tot dan toe nog zo kuise Nederland raasde. Lees verder

Die blik van Gijsen

Recensie van Twan Geurts, Rolduc. De laatste dagen van een kleinseminarie (2011). Balans, 273 pag.
[yasr_overall_rating size=”small”]

 

Kaft Geurts, RolducDe schrijver

Misdienaar Twan Geurts (1950) wist het zeker: hij wilde priester worden. En inderdaad mocht hij in 1962 naar het kleinseminarie en internaat Rolduc bij Kerkrade, waar hij zijn gymnasiumdiploma haalde, maar zijn roeping verloor. Wel werd hij theoloog en journalist; in 2008 verscheen zijn Engelen van deze tijd. Lees verder