‘Zo spreekt de Here der Heerscharen’

Recensie van

  • Renske Doorenspleet, Apostelkind. In de greep van een gesloten genootschap. Balans, 354 blz.

  • Frank Krake, Hannelore. Het meisje uit de sekte. Achtbaan, 478 blz.


Twee jonge vrouwen bevrijdden zich uit de sekte waarin ze opgroeiden, de Gemeente Gods en het Apostolisch Genootschap

Sektes zijn van alle tijden. Men neme een charismatisch leider die de weg en de waarheid weet, een select gezelschap van volgelingen die bereid zijn hun ‘oude’ leven op te geven en alle banden met hun familie door te snijden. Die alles op willen offeren voor de goede zaak, vaak vanuit de verwachting dat de wereld binnenkort vergaat. Zodat zij dan wél gered zullen worden, waar de zondige rest van de mensheid onverbiddelijk ter helle vaart. Lees verder