Vergissing Kunter

Een Trouw-lezer uit Utrecht attendeerde me erop dat de fout nog warriger is: De Heraut was een gereformeerd weekblad dat al uit 1850 stamde, het in 1872 door Kuyper opgerichte antirevolutionaire blad heette De Standaard. Omdat deze krant tijdens de bezetting een bedenkelijke reputatie had opgebouwd, abonneerde zijn achterban zich na de oorlog massaal op Trouw. Het lijkt er dus op dat Kunter dat heeft willen beweren.