Esoterische duiding van Christuservaringen

Recensie van Hans Stolp, ‘Hedendaagse Christuservaringen’. Ankh-Hermes, 192 blz.

Twee sterren


De schrijver

Hans Stolp (1942) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en werkte onder meer als pastor in het Academisch Ziekenhuis Groningen en bij omroep IKON. Daarnaast verdiepte hij zich in het esoterische christendom, waaraan hij zich sinds 1994 volledig wijdt. Stolp schreef zo’n zestig spirituele boeken over bijvoorbeeld engelen, reïncarnatie, karma en bijna-dood-ervaringen. Een eerdere versie van zijn nieuwe boek, ‘Hedendaagse Christuservaringen’, verscheen in 2002 als ‘De verschijningen van Christus in onze tijd’.

De thematiek

Een Christuservaring. Of u gelovig bent of niet: volgens Stolp wordt de kans met de dag groter dat Christus aan u verschijnt, zomaar midden op de dag, in een droom , tijdens een uittreding of een bijna-dood-ervaring. Stolp zelf overkwam het toen hij op vakantie was op Patmos, het Griekse eiland waar Johannes in 96 zijn beroemde visioenen kreeg, die zijn opgetekend in het bijbelboek ‘Openbaring’. Ook tijdens zijn werk als ziekenhuispastor sprak Stolp regelmatig mensen (kinderen en volwassenen) die een stralende, weinig spraakzame en troostende gestalte aan hun bed hadden gekregen, van wie ze intuïtief wisten dat het Christus was.

En allemaal vertelden ze van een overweldigende liefdeservaring, die de rest van hun leven voorgoed op z’n kop zou zetten. Als ze er al over durfden te praten, want je wordt al gauw voor waanzinnig of fantast versleten als je erover begint. Maar wie zoiets ooit heeft meegemaakt, die gelooft niet, die weet zeker, ook als de rest van de moderne mensheid met wantrouwen naar dit soort ‘hallucinaties’ kijkt. Voer voor psychiaters of theologen? Hoe ze te duiden en wat ervan te vinden?

Opvallendste stelling

Voor esotericus Stolp is volstrekt helder dat ze een belangrijke spirituele betekenis hebben. Op welke statistieken hij zich baseert, Joost mag het weten, maar het aantal Christuservaringen neemt volgens hem de laatste tijd opvallend toe. De verklaring ervoor levert collega-esotericus en antroposoof Rudolf Steiner, die zulks een dikke eeuw geleden al voorspelde. Het komt erop neer dat die (vermeende) hausse in Christuservaringen diens wederkomst inluidt, hoewel het nog wel 2500 à 3000 jaar kan duren voordat dat daadwerkelijk volbracht is.

Daarbij moet u niet, zoals de kerk beweert, denken aan zijn fysieke terugkeer, maar aan een wereld waarin straks alle goede mensen (‘de schapen’) via hun herwonnen natuurlijke helderziendheid rechtsreeks in telepathische verbinding staan met de ‘etherische Christus’. Wel zal er vooraf nog afgerekend moeten worden met het eveneens oprukkende kwaad (‘de bokken’), waartoe Stolp onder meer de kille ‘hersendenkers’ van de Vereniging tegen de Kwakzalverij rekent.

Stolps eigen Christuservaring

De kerk speelt in dit proces geen rol meer, getuige Stolps eigen Christusdroom: ‘Ik zat in een kerk tussen de vele mensen die luisterden naar de dominee. Op een gegeven moment, onverwacht, gaf de dominee mij zomaar het woord. Toen zei ik heel spontaan, zonder daarover na te denken: ‘Christus is gestorven in de kerken. Hij leeft er niet meer.’ En terwijl ik dat zei, begonnen de tranen over mijn gezicht te stromen. Opnieuw zei ik: ‘Christus is dood, Hij is opnieuw gestorven in de kerken.’ De dominee keek mij vriendelijk aan. Hij zei niets. Maar ik zag herkenning op zijn gezicht, en begrip. Toen werd ik wakker.’

Redenen om dit boek niet te lezen

De logica is in Stolps betoog geregeld ver te zoeken, maar dat zal mijn (verwerpelijke) hersendenken zijn. En tegen geopenbaard zeker weten valt natuurlijk sowieso niks in te brengen. Zorgwekkender wordt het als we nu zelf al schapen van bokken gaan onderscheiden: alsof er niet al meer dan genoeg gepolariseerd wordt.

Redenen om dit boek wel te lezen

Nee, Stolps (en Steiners) eschatologische duiding van Christuservaringen overtuigt voor geen eurocent, maar dat ze voorkomen, dat geloof ik graag. Ze zijn zeker het beschrijven waard, al was het maar omdat ze meestal over vrede en onvoorwaardelijke liefde gaan. En verder heb ik me prima vermaakt met de vele wonderlijke aannames over etherische werelden, reïncarnatie, tweelingzielen en het christelijke jasje waarin Stolp die weet te steken.


EEN GEREDIGEERDE VERSIE VAN DEZE RECENSIE VERSCHEEN OP 20 DECEMBER 2023 IN

logo Trouw