Naar een volwassen godsbeeld

Recensie van Willem van der Horst, Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief. 222 blz.

twee sterren


Kaft Van der Horst, Met beide benen op de grond hrDe schrijver

Willem van der Horst (1952) volgde in Utrecht maar liefst drie opleidingen: culturele antropologie, sociologie en sociale psychologie. Hij studeerde voorts homiletiek (‘kanselwelsprekendheid’) in Kampen. Sinds 1978 is hij docent godsdienstpsychologie, pastoraat en groepsdynamica aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Daarnaast werkt hij als zelfstandig psychotherapeut. Eerder schreef hij Zelfstandig worden (1998), een boekje voor de oudere jeugd over het ‘groeien in afhankelijkheid van God’. Lees verder

Je hoeft niet alles te vertellen

Recensie van Aleid Schilder, Door de glazen deur. Autobiografie (2011). Ten Have, 325 blz.


Kaft Schilder, Door de glazen deurDe schrijfster

Aleid Schilder (1949) is klinisch psychologe en maakte in 1987 naam met haar scriptie Hulpeloos maar schuldig, over het verband tussen depressiviteit en de orthodoxe predestinatieleer. Een aantal lezers zal zich haar column Dwalen herinneren, die vervolgens tot 1995 in Trouw verscheen. Daarin verkende zij onder andere de grenzen tussen new age en christendom. Lees verder