De pioniers van Steiners landbouw

Recensie van Ellen Winkel, De aarde zal weer vruchtbaar zijn. Verhalen van landbouwpioniers (2012). AnkhHermes, 251 blz.


Kaft Winkel, De aarde zal weer vruchtbaar zijnDe schrijfster

Ellen Winkel (1965) is ‘boerenkleindochter’ en studeerde Alternatieve Landbouw in Wageningen. Ze heeft een moestuin, twee koeien en drie bijenvolken. Sinds 2008 is ze hoofdredacteur van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Biologisch-Dynamische Vereniging. Daarnaast schrijft ze voor tijdschriften als Happinez en GezondNU over o.a. de klank van voedsel en andere onderwerpen uit de antroposofische voedingsleer. Lees verder