Secretaris op zee

Leestip Jan van Aken, De dwaas van Palmyra. Utrecht: Prometheus, 2003, 233 pag.


Kaft Van Aken, De dwaas van PalmyraHistorische roman, speelt in de 1ste eeuw. Hoofdpersoon is Damis, de secretaris en (pseudo-)biograaf van de indertijd beroemde filosoof en asceet Apollonius van Tyana. Damis probeert zich bij zijn meester te voegen, maar dobbert nogal stuurloos rond op de Middellandse Zee. Gelukkig zit / ligt er een zeer aantrekkelijke en zeer volwassen vrouw (vaste tegenspeelster bij Van Aken) aan boord, op wie hij indruk kan maken met de avonturen die hij met zijn baas heeft beleefd. Zeer los gebaseerd op Philostratus. De dwaas uit de titel blijft erg vaag. Is het Damis zelf? Een schim van Apollonius’ tijdgenoot en collega Jezus? De tegenvoeter van Johannes de Doper? Of gewoon geheimzinnig gedoe?